Verzekerd van veiligheid

Dalm Keuringsbedrijf doet meer dan keuren

In woonhuizen en bij bedrijven, overheden en instellingen: overal worden installaties, gereedschap en apparaten gebruikt. Volgens de Arbowet en het Bouwbesluit 2004 moeten deze periodiek worden gecontroleerd volgens de normen NEN 1010 en NEN 3140 om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen.

Installaties keurenGereedschap keurenOpleverings- en aankoopkeuringRisicoanalyse

Het keuren van water-, gas- en elektrische installaties

Volgens de normen NEN 1010 en 3140 moet een nieuwe elektrische installatie worden geïnspecteerd en gekeurd voordat deze in gebruik mag worden genomen. Een bestaande installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd en gekeurd om een veilig gebruik te waarborgen. Samen met u (als eigenaar of installateur) stellen we een keuringsinterval op.


Bij een bedrijfspand doen we eerst een algemene bezichtiging en maken daarna een plan van aanpak. Vervolgens voeren we de keuring volgens dit afgesproken plan uit. De keuring van huisinstallaties kunnen wij direct uitvoeren.


Na alle keuringen krijgt u een rapport met de meetgegevens en aanbevelingen. Levensgevaarlijke situaties melden we direct. Wij verrichten geen installatiewerk. Hierdoor bent u verzekerd van een onafhankelijke keuring.

Kom mijn installatie keuren

Risicoanalyse voor gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de Arbowet wordt gesteld dat het juiste gereedschap voor bepaalde werkzaamheden moet worden aangekocht. Wij adviseren u met een risicoanalyse, zodat u het juiste gereedschap koopt.


De arbeidsinspectie geeft boetes als er geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt worden waar het nodig is. Voordat deze aan werknemers ter beschikking worden gesteld, moet een risicoanalyse worden gemaakt. Daaruit moet blijken dat er geen andere oplossing is. Bij het uitgeven moet de werkgever instructie geven over het gebruik van de PBM’s. Ook hierbij kunnen wij u adviseren.

Kom mijn gereedschap en apparaten keuren

Aankoopkeuring en opleveringskeuring

Voorkom een kat in de zak als u een huis wilt kopen: laat ons een aankoopkeuring doen. Wij kijken verder dan een makelaar, waardoor verborgen gebreken aan het licht komen. U ontvangt een uitgebreid rapport over de staat van de installaties en het pand. Deze gegevens kunt u ook gebruiken voor uw verzekering.


Daarnaast voeren we opleveringskeuringen uit van nieuwe woonhuizen en bedrijfspanden. In samenwerking met een technisch tekenbureau verzorgen we ook de bouwkundige tekeningen van een pand of installaties.

Aankoopkeuring en opleveringskeuring

Het keuren van apparaten, gereedschappen en werktuigen is verplicht volgens de Arbowet die verwijst naar de NEN 3140-norm. Volgens deze normen moet alles waar een stekker aan zit worden gekeurd.

Onze inspecteur keurt niet alleen elektrisch, maar kijkt ook naar de veiligheid (ARBO) en geeft adviezen over het gebruik. Kleine reparaties - zoals het vervangen van een stekker - kunnen in overleg door ons worden uitgevoerd, mits dit niet duurder is dan de aanschaf van nieuwe apparatuur.


De keuring van apparatuur verzorgen wij ter plaatse in onze mobiele werkplaats. In overleg is keuren op zaterdag ook mogelijk.


Alle apparatuur krijgt na een positieve keuringsuitslag een goedkeuringssticker en een uniek registratienummer. Voor de goedgekeurde apparatuur ontvangt u ook twee certificaten en een overzichtslijst. Verder kunnen wij u helpen met het opzetten van een registratiesysteem